Contacts | Natalya hotel in Yuzhno-Sakhalinsk

Contacts.

Reserve service phone

Reserve service email

natalyahotel@mail.ru

Reserve service fax:

8 (4242) 46-27-01

Postal address

Yuzno-Sakhalinsk, street Antona Buyukly, 38